Psychoterapia Rodziny

Psychoterapia Rodziny  jest najlepszym rozwiązaniem kiedy jeden z członków rodziny  np. dziecko  ujawnia objaw ( np. moczenie nocne, ADHA, wagary). Jestem przekonana, że skuteczniej i zdecydowanie bardziej rozwojową jest wówczas praca z całym systemem rodzinnym. Objaw w takich przypadkach można interpretować jako wołanie o pomoc – nie tylko dla dziecka, ale dla całej Rodziny.

Czas trwania sesji – 90 minut

inwestycja – 230 zł.